Bij de rechtbank Den Haag dient morgen de strafzaak tegen een man die verdacht wordt van opruiing en het uiten van bedreigingen tegen de voormalige Minister voor Vrouwenzaken en Mensenrechten van Somalië. De strafbare feiten zouden zich al in 2020 hebben afgespeeld, maar de zaak staat nu pas voor de rechter. Het Openbaar Ministerie koos er aanvankelijk voor de zaak af te doen via een zogenaamde 'OM afdoening' maar trok deze beslissing in na bezwaar van het slachtoffer, waardoor de zaak nu toch in een openbare zitting zal worden behandeld. 

Prakken d'Oliveira staat in deze zaak de voormalige Minister bij. De feiten vonden plaats tegen de achtergrond van een nieuwe 'sexual offences act' die onder andere jonge meisjes en vrouwen in Somalië beter zou moeten beschermen tegen seksueel geweld. De verdachte, die al jaren woonachtig is in Nederland, ageerde tegen deze wet op social media en online fora en stelde onder meer dat de wet homoseksualiteit zou progageren wat - zo begrijpt het slachtoffer - in de ogen van de verdachte een zonde is. Hij sprak daarop een 'fatwa' (banvloek) uit over het slachtoffer en riep Somalische leden van de terreurgroep Al-Shabaab op haar te vermoorden. Hij riep daarbij onder andere op tot het doden van de "vrouw met de rode lippen", waarmee hij cliënte bedoelde. 

De strafbare feiten hebben grote impact gehad. Cliënte moest als gevolg van de toegenomen dreiging uit Somalië vluchten. Ook is de behandeling van de wet waarvoor zij op dat moment streed voor onbepaalde tijd gepauzeerd. Dit heeft er rechtstreeks toe geleid dat vrouwen in Somalië nog altijd onvoldoende wettelijke bescherming genieten tegen seksueel geweld en discriminatie. 

Cliënte is speciaal voor deze zaak naar Nederland gereisd en zal morgen ook aanwezig zijn bij de zitting waar zij onder andere gebruik zal maken van haar spreekrecht. 

Cliënte wordt in deze zaak bijgestaan door de advocaten Barbara van Straaten en Göran Sluiter

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.