De Staat is vandaag gedagvaard in een zaak over vliegtuigoverlast rondom Schiphol.  De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) komt in deze zaak op voor de belangen van mensen die hinder ondervinden door vliegtuiglawaai, en vordert dat de Staat maatregelen moet nemen om de belangen van de omwonenden van Schiphol te beschermen.

Omwonenden ondervinden al jaren ernstige overlast door lawaai van vliegverkeer, met gezondheidsproblemen tot gevolg. Ongeveer 1,5 miljoen omwonenden ondergaan meer vliegtuiglawaai dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit oogpunt van gezondheid toelaatbaar vindt. Die belangen zijn door de Staat nooit deugdelijk in kaart gebracht of meegewogen. Voor zover de Staat zou betogen dat het economisch belang van de internationale hub-luchthaven zou moeten prevaleren, dient te worden opgemerkt dat de onderbouwing van dat economisch belang ontbreekt.  De Staat handelt dan ook in strijd met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Stichting RBV wordt bijgestaan door Channa Samkalden en Elles ten Vergert

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.