Senn van Beek heeft de Nederlandse Staat gedagvaard voor een schending van het recht op privéleven en ongelijke behandeling. Senn is een non-binair transgenderpersoon: diens genderidentiteit komt niet overeen met het geslacht dat hen bij geboorte is toegewezen. Senn identificeert zich noch als man noch als vrouw. Daarom wil die, net als vele andere transgenderpersonen, dat diens genderidentiteit wordt erkend en diens naam- en geslachtsregistratie wordt aangepast. 

Er bestaat in Nederland echter geen procedure om een 'X' te laten registreren als gender, omdat de non-binaire genderidentiteit voor de wet niet bestaat. Hoewel Senn inmiddels al jaren door het leven gaat als non-binair persoon, staat die nog altijd noodgedwongen geregistreerd met de naam en het geslacht dat hen bij geboorte is toegewezen. Daarmee ontkent de Staat Senns identiteit: de kern van diens persoonlijke leven. Het gaat om een ernstige beperking van Senns vrijheid om over diens eigen identiteit te kunnen beschikken. Er is dan ook sprake van een schending van het recht op privéleven, zoals vastgelegd in art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien is er sprake van discriminatie, nu er voor binaire transgenderpersonen wel een toegankelijke en effectieve procedure is om de genderidentiteit te registreren, en zij door de Staat worden erkend in hun genderidentiteit. Senn heeft deze mogelijkheden als non-binair transgenderpersoon niet. 

De Staat heeft in november 2021 toegezegd onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden, maar het zou aan een nieuw kabinet zijn om keuzes te maken over dit onderwerp. Desgevraagd heeft de Staat ook na het aantreden van het nieuwe kabinet niet willen bevestigen dat hij aan Senns eisen zou voldoen door de non-binaire genderidentiteit te erkennen en een effectieve en toegankelijke procedure te bewerkstelligen om die identiteit te registreren. Senn zag dan ook geen andere mogelijkheid dan zich te wenden tot de rechter. Senn vraagt de rechter voor recht te verklaren dat de Staat inbreuk maakt op diens fundamentele rechten, en de Staat te gebieden die onrechtmatige situatie te beëindigen. 

Senn van Beek wordt in deze procedure bijgestaan door advocate Elles ten Vergert.

Zie ook:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.