Elf slachtoffers en nabestaanden van het bombardement in Hawija van 2 op 3 juni 2015 hebben vandaag de Nederlandse Staat gedagvaard voor het onrechtmatige bombardement. Het bombardement heeft hun familieleden gedood en verwond en hun huizen verwoest. Zij eisen dat de Staat hun schade compenseert. De Staat is gehouden deze schade te vergoeden nu hij het bombardement heeft uitgevoerd.  

In de nacht van 2 op 3 juni 2015 hebben twee Nederlandse F-16’s een luchtaanval uitgevoerd op een wapenopslag en bommenfabriek van ISIS, in de stad Hawija in Irak. Door het bombardement en de enorme (secundaire) explosies die het veroorzaakte, zijn tenminste 70 burgers gedood, vele burgers verwond en zijn meer dan 430 huizen en gebouwen beschadigd.

De Staat heeft met dit bombardement een onaanvaardbaar risico  op disproportionele schade aan burgers en burgerobjecten genomen. De Staat wist of had behoren te weten dat de luchtaanval enorm veel burgerslachtoffers zou (kunnen) veroorzaken en dat deze schade niet in verhouding stond tot het beperkte militaire voordeel dat het uitschakelen van het doelwit op dat moment zou opleveren.

Bovendien heeft de Staat na de luchtaanval zijn betrokkenheid verzwegen en heeft hij de slachtoffers geen hulp geboden.

Zowel de internationale anti-ISIS Coalitie als de Nederlandse Staat doen voorkomen alsof de oorlog tegen ISIS de meest precieze oorlog ooit is. Dit frame is onjuist. Onafhankelijke organisaties en media concluderen dat de luchtoorlog van de coalitie lijdt aan een extreem gebrek aan accurate inlichtingen en transparantie. Een dergelijke framing door de Staat van een precieze oorlog past in een systeem dat zo is ingericht dat hij minimale verantwoording hoeft af te leggen. Exemplarisch hiervoor is ook de luchtaanval op Hawija in juni 2015.

De eisers worden in deze procedure bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Thomas van der Sommen.

Still persbureau IS

[Hawija, na het bombardement | Bron: beeldmateriaal afkomstig van het persbureau van IS; beelden verspreid door persbureau AFP]

Zie verder:

 

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.