De Staat en het COA zijn vandaag door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevolen om menswaardige asielopvang te bieden aan asielzoekers en statushouders in overeenstemming met de wettelijke normen. De zaak was aangespannen door Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (hierna: VWN).

De Staat en het COA hebben de wettelijke taak om asielzoekers menswaardig op te vangen, in ieder geval conform de minimumnormen neergelegd in de Unierechtelijke Opvangrichtlijn, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. VWN spande de rechtszaak aan, omdat sinds september 2021 in strijd wordt gehandeld met deze wettelijke normen. Sindsdien verblijft een grote groep asielzoekers – onder wie veel kinderen – in mensonterende omstandigheden, met een groot risico voor hun (psychische) gezondheid. VWN komt in deze procedure op voor de belangen van alle asielzoekers en statushouders die zich in opvangvoorzieningen bevinden die niet aan de minimumnormen voldoen.

De voorzieningenrechter heeft de Staat en het COA o.a. specifiek veroordeeld om:

  • per direct iedere vreemdeling die zich meldt bij Ter Apel voor registratie als asielzoeker te voorzien van een veilige overdekte slaapplaats, voedsel, water en toegang tot hygiënisch sanitair;
  • per direct geen kwetsbare asielzoekers en statushouders die in de Handreiking crisisnoodopvang van het COA worden genoemd (o.a. baby’s en hun gezinnen en hoogzwangere vrouwen), te plaatsen in de crisisnoodopvang;
  • per direct asielzoekers en statushouders in de noodopvang en crisisnoodopvang te voorzien van toegang tot drinkwater, voldoende en geschikt voedsel en elke vorm van nodig gezondheidszorg;
  • binnen twee weken extra opvang te realiseren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
  • met ingang van twee weken na vonnis alle asielzoekers en statushouders medisch te screenen voordat ze in de crisisnoodopvang worden geplaatst;
  • uiterlijk binnen 9 maanden na vonnis de opvangvoorzieningen voor asielzoekers en statushouders vorm te geven in overeenstemming met de minimumeisen voor huisvesting en toegang tot sanitaire voorzieningen.

VWN noemt het ‘een kraakheldere en noodzakelijke uitspraak’ en hoopt dat de regering nu zo snel mogelijk een einde maakt aan de opvangcrisis. Zij ziet zich gesteund door dit vonnis van de voorzieningenrechter.

  • Het nieuwsbericht van VWN vindt u hier.
  • De uitspraak vindt u hier.

VWN wordt in dit kort geding bijgestaan door advocaten Tom de Boer en Thomas van der Sommen.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.