Vandaag bevestigde de rechtbank Utrecht de eerdere uitspraak om de ontheffing te schorsen waarmee de provincie Gelderland een jonge wolf met paintball geweren wilde beschieten. Volgens de rechter staat niet vast dat de wolf afwijkend gedrag heeft. Het kan ook gaan om gewoon nieuwsgierig gedrag. Ook alternatieven die de wolf beschermen zijn door de provincie onvoldoende bekeken. Bijvoorbeeld het afsluiten van een deel van het leefgebied van de wolf voor bezoekers of jagers.

De Faunabescherming is blij met de uitspraak, maar blijft de situatie rond de wolf op de Veluwe nauwlettend in de gaten houden.

De Faunabescherming werd in deze zaak bijgestaan door mr. Bondine Kloostra

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.