De uitleveringskamer van de rechtbank Den Haag heeft vandaag de uitlevering van onze cliënt Pierre Karangwa ontoelaatbaar verklaard. Rwanda had om deze uitlevering verzocht.

De rechtbank komt tot de conclusie dat momenteel objectief gerechtvaardigde twijfels bestaan over de rechterlijke onafhankelijkheid in Rwanda in geval van berechting van (prominente) politieke opponenten van het regime. De rechtbank wijst daarbij op het risico van politieke inmenging in die berechtingCliënt is een voormalig hooggeplaatste militair in het toenmalige Rwandese leger. Na zijn vestiging in Nederland heeft hij een actieve rol veruld in de Rwandese oppositie. De rechtbank achtte het daarom voldoende aannemelijk dat cliënt door zijn uitlevering zal worden blootgesteld aan het risico van een flagrante schending van het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht.

De verdediging had in deze zaak uitgebreid verwezen naar rapporten van de VN en mensenrechtenorganisaties waarin wordt gewaarschuwd voor de risico's op een oneerlijk proces in Rwanda. Ook heeft de verdediging gewezen op politieke processen in Rwanda, zoals tegen de prominent politieke opponent Paul Rusesabagina, die aantoonbaar oneerlijk zijn verlopen. De rechtbank heeft deze bronnen meegenomen in haar beslissing. Tot slot heeft de verdediging verzocht tot het aanstellen van de bekende Rwanda-deskundige professor Reyntjens om de gevaren op een eerlijk proces in het algemeen, en voor cliënt in het bijzonder, nader toe te lichten. Dit verzoek is eerder door de rechtbank toegewezen en prof. Reyntjens is ook door de rechtbank gehoord om de door hem geschetste risico's nader toe te lichten. 

Een persbericht over deze zaak is hier terug te vinden. De uitspraak is hier terug te lezen.

Pierre Karangwa werd in deze zaak bijgestaan door advocaten Michiel Pestman en Barbara van Straaten.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.