Op 9 februari 2022 heeft de rechtbank Limburg de levenslange gevangenisstraf van een in België veroordeelde cliënt omgezet in een tijdelijke gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Dit betekent dat de man van de rechtbank niet langer in de gevangenis hoeft te blijven. 

De man is in 2010 in België veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 2013 werd hij overgebracht naar Nederland. Zonder hoor en wederhoor en betrokkenheid van cliënt nam Nederland de Belgische levenslange straf over.

De veroordeelde was het hier niet mee eens, omdat Belgisch levenslang een geheel andere tenuitvoerlegging kent dan Nederlands levenslang. In België had hij na tien jaar jaarlijks kunnen verzoeken om voorwaardelijke invrijheidstelling, met een grote kans van slagen. In Nederland bestaat voor levenslang veroordeelden pas na 25 jaar een mogelijkheid tot gratie, die zelden wordt verleend.

Na jarenlang procederen oordeelde de civiele rechter dat de strafoverdracht onrechtmatig was (zie hier). De straf van de veroordeelde had de rechter in Nederland moeten omzetten naar een straf die volgens Nederlandse maatstaven passend is. Op 9 februari 2022 heeft de Rechtbank Limburg de levenslange gevangenisstraf alsnog omgezet in een tijdelijke gevangenisstraf van 13,5 jaar en TBS.

Tegen de uitspraak is nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.

De uitspraak vindt u hier

De veroordeelde is in deze zaak bijgestaan door advocaten Tom de Boer en Frederieke Dölle.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.