De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag, op 29 december 2022, bepaald dat de uitspraken van rechtbank Amsterdam en Middelburg over de nareismaatregel niet worden geschorst. De staatssecretaris had hierom gevraagd in een verzoek om voorlopige voorzieningen bij de Raad van State.

De verzoeken van de staatssecretaris zijn afgewezen op basis van een belangenafweging. De voorzieningenrechter vindt namelijk dat de belangen van de gezinsleden om herenigd te worden zwaarder weegt dan het belang van de staat.

Eén van de twee zaken betrof een politiek vluchteling uit Turkije en zijn gezin met twee zeer jonge kinderen. Zij worden in deze procedure bijgestaan door advocate Eva Bezem.

De Raad van State zal in het nieuwe jaar het definitieve, inhoudelijk oordeel vellen of de nareismaatregel juridisch houdbaar is of niet.

Zie volgende link voor het persbericht van de Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@134745/rechtbankuitspraken-over-nareismaatregel/

Zie volgende link voor de uitspraak zelf: 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.