Gisteren, 11 juli 2022, besloot de IND om een Palestijn afkomstig uit de Gazastrook een verblijfsvergunning asiel te verlenen, voor een duur van vijf jaar. Het zou kunnen betekenen dat Palestijnen uit de Gaza strook in principe in Nederland gewoon in aanmerking komen voor asiel. 

Op 14 juli 2021 vernietigde de hoogste rechter in asielzaken, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de beslissing van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (de IND) waarin cliënt een verblijfsvergunning asiel werd geweigerd. De IND beter moest motiveren waarom de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ('UNRWA') in staat is in de Gazastrook levensomstandigheden te bieden die stroken met haar opdracht - het juridische criterium voor asielverlening. Het benoemen van de minimale hulp in de basisbehoeften van de Palestijnse vluchtelingen, zoals voedsel, water, onderdak en de mogelijkheid om onderwijs te volgen, was daarvoor niet genoeg. De IND moest alsnog aantonen dat de hulp van UNRWA voldoende is, en welke maatstaf daarbij wordt gehanteerd. De kernzin uit de uitspraak was: "Door louter op te sommen welke vorm van bijstand de UNRWA volgens hem nog wél aan de Palestijnse vluchtelingen biedt, heeft de staatssecretaris onvoldoende uitgelegd hoe hij de door de vreemdeling ingebrachte landeninformatie heeft beoordeeld in relatie tot de vraag of de UNRWA in staat is in de Gazastrook levensomstandigheden te bieden die stroken met haar opdracht."

Naar aanleiding van deze uitspraak vroeg de IND aan de minister van Buitenlandse Zaken om een apart ambtsbericht uit te brengen over de situatie in de Palestijnse gebieden. In april 2022 kwam dit "algemeen ambtsbericht" uit. Het schetst een somber beeld over de situatie in Gaza.

Een link naar de uitspraak is hier te vinden.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.