Advocate Liesbeth Zegveld pleit ervoor dat in geval van schending van de meest fundamentele mensenrechten -- het recht op leven, het verbod op marteling, het verbod op slavernij, en het recht op vrijheid – de civielrechtelijke verjaring moet worden afgeschaft.  Gruweldaden verjaren namelijk niet, zo betoogt zij in een opiniestuk dat op 10 juni 2022 in het NRC is gepubliceerd: 'Schaf de verjaring van oorlogsleed af'.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.