Vandaag vragen de natuur- en  milieuorganisaties Deutsche Umwelthilfe, Saubere Luft uit Emden, Mobilisation for the Environment en de stad Borkum de rechtbank om de vergunningen voor het boren naar gas in de Noordzee te schorsen. De bouw- en aanlegwerkzaamheden voor een boorplatform, pijpleiding en elektrische kabels kunnen beschermde riffen van open zee boven Schiermonnikoog en Borkum ernstige schade toebrengen.  De riffen zijn essentieelvoor de biodiversiteit in zee.

Het persbericht van Deutsche Umwelthilfe staat hier

De zaak wordt behandeld door advocate Bondine Kloostra

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.