Op dinsdag 20 december 2022, om 10:00 uur doet het gerechtshof Den Haag uitspraak in de zogenaamde 'turbospoedappel-procedure' tussen Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en de Staat en het COA. Tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 6 oktober 2022 zijn de Staat en het COA in hoger beroep gegaan en VWN in incidenteel hoger beroep. In de uitspraak van 6 oktober jl. heeft de rechter de Staat en het COA o.a. verplicht zich te houden aan de minimumnormen voor de asielopvang. Het schorsingsverzoek over de uitvoerbaarheid van het vonnis van de Staat en het COA is op 17 oktober jl. door het gerechtshof afgewezen. Het gerechtshof zal nu uitspraak doen in de hoofdzaak.

De uitspraak is online te volgen via een livestream van het gerechtshof: https://streams.nfgd.nl/uitspraak-hoger-beroep-zaak-vluchtelingenwerk-versus-staat-en-coa

VluchtelingenWerk wordt in deze zaak bijgestaan door advocaten Tom de Boer en Thomas van der Sommen.

Eerdere berichten

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.