Recent publiceerden advocaten Göran Sluiter en Michiel Pestman hun eerste gezichtspunten naar aanleiding van het conflict in Oekraïne. Zij gingen daarbij met name in op de vervolgingsmogelijkheden in Nederland. 

Göran Sluiter publiceerde een uitgebreide blog op Nederland Rechtsstaat waarin hij ingaat op de mogelijkheden en beperkingen van de strafrechtelijke reactie op de oorlog in Oekraïne, op internationaal en nationaal niveau. Hij bespreekt daarbij de mogelijkheden voor het Internationaal Strafhof (ICC) en Nederland, en de door de Russen gepleegde, en mogelijk nog te plegen, oorlogsmisdrijven en het misdrijf agressie. Deze blog is hier terug te lezen.

Michiel Pestman publiceerde een opiniestuk op de website van NRC waarin hij ingaat op de mogelijkheden om Poetin zijn directe medeverantwoordelijken in Nederland te berechten. Dit stuk is hier terug te lezen.

 

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.