Op 18 maart jl. werd Frederieke Dölle met unanieme stemmen gekozen als algemeen lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). De NVJSA heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten. Daartoe organiseert de vereniging onder andere periodiek evenementen waar jonge strafrechtadvocaten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, zoals lezingen, cursussen, studiereizen en/of borrels. Ook bevordert de vereniging korting en voorrang op relevante cursussen en opleidingen voor leden. Meer informatie over de NVJSA is hier terug te vinden.

Frederieke zal zich binnen het bestuur gaan bezig houden met de portefeuille onderwijs. Wij feliciteren Frederieke met haar benoeming en zijn uiteraard erg trots op haar.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.