Op 1 juni 2022 heeft de Rechtbank Rotterdam de eerste door Nederland teruggehaalde Syriëgangster een fors lagere straf opgelegd dan de officier van justitie eiste. De rechtbank heeft haar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. De straf valt een stuk lager uit omdat de rechtbank haar van een belangrijk element van de tenlastelegging heeft vrijgesproken. Voor de stelling van het Openbaar Ministerie dat zij zich in Syrië zou hebben aangesloten bij een gevechtsbataljon en fysieke trainingen gaf, bestaat volgens de rechtbank onvoldoende bewijs.

De verdachte werd bijgestaan door Frederieke Dölle. Zij reageert op de uitspraak bij Nieuws en Co (vanaf 0:40).

De uitspraak vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.