Bram Horenblas schreef samen met Mieke de Die (Velink en De Die Advocaten) een artikel in het Medisch Contact over het doen van aangifte door zorgverleners tegen agressieve patiënten. Naar aanleiding van het wettelijk kader, de beroepsnormen en enkele voorbeelden uit het tuchtrecht beschrijven zij handvatten en enkele praktische tips.

Het artikel vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.