Vandaag zijn door de Palestijnse non-gouvernementele organisatie Al-Haq en haar algemeen-directeur de heer Shawan Jabarin (hierna gezamenlijk: cliënte), juridische stappen gezet tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (hierna: CIDI) wegens onrechtmatige publicaties op zijn website en sociale media platforms. Het betreft een drietal nieuwsberichten, door CIDI gepubliceerd in mei en juni van dit jaar, die in september onder de aandacht van cliënte zijn gebracht. CIDI wordt gesommeerd om deze nieuwsberichten offline te halen en rectificaties te publiceren. Cliënte doet tevens aangifte van laster en/of smaad.

De nieuwsberichten in kwestie bevatten relatief veel feitelijke onjuistheden over en ernstige beschuldigingen aan het adres van Al-Haq, al dan niet onder specifieke verwijzing naar Jabarin. Kort en goed wordt in de nieuwsberichten door CIDI gesteld dat Al-Haq een terroristische organisatie zou zijn, althans dat zij als organisatie betrokken zou zijn bij terrorisme, en dat dit een feit zou zijn dat algemeen is aanvaard. Vergelijkbare uitlatingen doet CIDI ook ten aanzien van Jabarin, die er onder meer van wordt beschuldigd persoonlijk betrokken te zijn (geweest) bij terrorisme, en daarin zelfs een leidende rol te spelen. Deze uitlatingen zijn in strijd met de waarheid. Naar overtuiging van cliënte doet CIDI dit opzettelijk, wetende dat daarmee de reputatie van Al-Haq en/of Jabarin in Nederland en mogelijk daarbuiten in ernstige mate worden aangerand. Het zij daarbij vermeld dat beschuldigingen van terrorisme bijzonder ernstig zijn van aard, strafrechtelijk vergelijkbaar met misdrijven als moord en doodslag. Terrorisme schokt niet alleen de rechtsorde, maar is ook een aanval op de samenleving. Het publiceren en verspreiden van ernstige, ongefundeerde beschuldigingen en feitelijke onjuistheden met als doel een partij in een kwaad daglicht te plaatsen, is niet alleen onrechtmatig maar ook strafbaar.

Door deze juridische stappen te zetten, stelt cliënte een grens aan wat zij als maatschappelijke organisatie in een democratische samenleving aan kritiek c.q. negatieve publicaties dient te dulden. De vrijheid die CIDI heeft om een mening over Al-Haq en/of Jabarin te vormen en uit te dragen, wordt namelijk begrensd door het recht dat cliënte heeft op bescherming van haar goede naam. Met de vele onjuiste en schadelijke uitlatingen die CIDI in de desbetreffende nieuwsberichten doet, is deze grens naar overtuiging van cliënte herhaaldelijk en ruim overschreden.

Het uitgebreide persbericht dat cliënte hierover heeft gepubliceerd, ziet u hier.

Cliënte wordt in deze kwestie bijgestaan door advocate Brechtje Vossenberg.

Zie ook: 

 

Update: 15 december 2022

Naar aanleiding van de sommatie die op 28 november 2022 naar het CIDI werd gestuurd, heeft CIDI op 2 december 2022 de nieuwsberichten in kwestie van zijn website en social media pagina’s verwijderd. Vervolgens is op 9 december 2022 een rectificatie gepubliceerd. Daarmee heeft CIDI grotendeels aan de sommatie voldaan en ziet cliënte thans geen reden voor civielrechtelijke vervolgstappen.  De aangifte die eveneens op 28 november 2022 was gedaan, wordt gehandhaafd.

  • De rectificatie kunt u hier lezen.
  • Het persbericht van Al-Haq leest u hier (in Engels)

 

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.