Steeds meer mensen mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die in de creatieve sector werken, lopen een groot risico het land te worden uitgezet. Als gevolg van de coronamaatregelen is hun inkomen over het algemeen flink gedaald de afgelopen jaren waardoor ze niet meer aan het normbedrag voldoen. Vreemdelingenrechtadvocaten luiden nu de noodklok. Advocate Eva Bezem gaf onlang meer tekst en toelichting over deze groeiende problematiek aan het Reformatorisch Dagblad

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.