De rechtbank Limburg kwam vandaag tot vrijspraak in een zaak waarin dood door schuld ten laste was gelegd na een Q-koortsbesmetting. De zaak draaide om de dood van de 20-jarige Joep die in 2009 de toenmalige geitenboerderij van cliënt bezocht. Joep zou na afloop van dat bezoek Q-koorts hebben opgelopen dat zich zou hebben ontwikkeld tot voortdurende epileptische aanvallen als gevolg waarvan hij uiteindelijk zou zijn overleden. Uit medisch onderzoek op verzoek van de verdediging bleek echter dat de epilepsie van Joep het gevolg was van een aangeboren chromosomale afwijking, en dus niet veroorzaakt was door een doorgemaakte Q-koortsbesmetting. De vrijspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie dat ook vrijspraak had geëist. 

Belangrijk is dat de rechtbank in het uitgebreide vonnis ook inging op de mogelijke nalatigheid van cliënt in het toelaten van bezoekers op zijn boerderij. In een Zembla-uitzending uit 2016 werd gesuggereerd dat cliënt al vóór het bezoek van de schoolklas van Joep op de hoogte zou zijn geweest van de Q-koortsbesmetting op zijn bedrijf. Hoewel cliënt altijd heeft ontkend al eerder bekend te zijn geweest met de besmetting, waren deze berichten in de media wel aanleiding voor diverse mensen, waaronder de ouders van Joep, om aangifte te doen tegen cliënt. Na een geslaagde artikel 12-procedure beval het Gerechtshof Den Bosch in 2019 alsnog de vervolging in deze zaak. In de strafzaak heeft de verdediging verzocht om diverse deskundigen op het gebied van Q-koorts te laten rapporteren. Ook zijn bij de rechter-commissaris getuigen gehoord. Uit al dit extra onderzoek blijkt dat cliënt niets te verwijten valt. De rechtbank concludeert: 

"Een en ander brengt de rechtbank tot de conclusie dat er geen overtuigend bewijs voorhanden is dat de verdachte voorafgaand aan het bezoek van [slachtoffer] en de overige kinderen van de Catharinaschool aan zijn bedrijf wist of had moeten vermoeden dat er Q-koorts heerste op zijn bedrijf."

Ook stelt de rechtbank: 

"Een en ander overziende heeft de rechtbank, op basis van de onderzoeksbevindingen en het verhandelde ter zitting, geen reden te veronderstellen dat de verdachte in de ten laste gelegde periode op de hoogte is geweest van het gevaar van Q-koorts voor de mens of dat hij van dat gevaar op de hoogte had kunnen en moeten zijn. Zo bezien kan niet gesteld worden dat de verdachte grovelijk of aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig heeft gehandeld door de kinderen van de Catharinaschool, onder wie [slachtoffer] , toe te laten tot zijn bedrijf. Het bewijs daarvoor ontbreekt."

Het vonnis betekent het einde aan een lange periode van ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van cliënt. In zijn slotwoord bedankte cliënt dan ook de deskundigen en experts die in deze zaak zijn gehoord en alle mensen die door de jaren heen in hem zijn blijven geloven en hem hebben gesteund. Met de rechtbank spreekt cliënt de hoop uit dat het grondige onderzoek naar de omstandigheden rondom het overlijden van Joep en het oordeel daarover van de rechtbank, berusting en afsluiting mag brengen voor iedereen die zich bij deze zaak betrokken heeft gevoeld. 

De uitspraak is hier terug te lezen. Cliënt werd in deze zaak bijgestaan door advocaten Barbara van Straaten en Tamara Buruma

Diverse media hebben uitgebreid verslag gedaan over deze zaak, zie onder andere: 

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.