De rechtbank Rotterdam heeft journaliste Ans Boersma vandaag schuldig bevonden aan het plegen van valsheid in geschrifte bij de afgewezen visumaanvraag van haar ex, die later in Nederland werd aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De rechtbank heeft Ans Boersma geen straf opgelegd, omdat ze door het onzorgvuldig optreden van het Openbaar Ministerie al voldoende is gestraf. Door dat optreden werd ze Turkije uitgezet en verloor ze haar positie als correspondente daar.

De rechtbank acht Ans Boersma schuldig aan één van de vier gedragingen op de dagvaarding: het opgeven dat haar ex zakenman was en daaruit inkomen had. Volgens andere bronnen ontving de ex aanzienlijke bedragen  van zijn familie.

Ans Boersma overweegt in hoger beroep te gaan. Zij wordt in deze procedure bijgestaan door Marq Wijngaarden

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.