Gisteren is onze nieuwe kantoorgenoot Thomas van der Sommen beëdigd als advocaat. Thomas zal werkzaam zijn binnen ons team Civiel & Internationaal recht en zich toeleggen op de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat en (Nederlandse) bedrijven voor mensenrechtenschendingen. Thomas was voor zijn beëdiging al ruim anderhalf jaar aan ons kantoor verbonden als paralegal. We zijn daarom bijzonder blij en trots dat hij nu als advocaat zijn carrière binnen ons kantoor zal voortzetten. 

 

Thomas

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.