NRC publiceerde vandaag een artikel waarin onder meer advocate Tamara Buruma werd geïnterviewd over het gebruik van nepaccounts op sociale media door de politie. Buruma forceerde in 2015 de enige rechterlijke uitspraak over de inzet van nepaccounts. Buruma vertelt NRC dat ze bij wetshandhavers een neiging bespeurt de herkomst van online bewijsmateriaal te verzwijgen. Hierover is zij kritisch. Op deze manier blijft namelijk onduidelijk wat de juridische grondslag van de inzet van deze nepaccounts is. Buruma wijst erop dat interne controle bij infiltratie van groepen in de ‘fysieke’ wereld binnen de politie beter geregeld is. Een interne commissie toetst daarbij regelmatig of het werk goed verloopt. Op sociale media is er echter „niemand die er kritisch naar kijkt”.

Het volledige artikel in NRC is hier terug te lezen. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.