Op 15 september 2021 ving ten overstaan van de Kosovo Specialist Chambers in Den Haag, de strafzaak aan tegen verdachte Salih Mustafa. Hij wordt vervolgd voor zijn aandeel bij arbitraire gevangenhouding, wrede behandeling, marteling en moord, gepleegd door bepaalde leden van de KLA jegens personen die vastzaten in het Zllash gevangeniscomplex.

Advocate Liesbeth Zegveld vertegenwoordigt als co-counsel van advocate Anni Pues de slachtoffers in deze zaak.

Op deze eerste dag van het strafproces hebben zowel de aanklager als de slachtofferadvocaten hun openingspleidooi gehouden. Een geredigeerde versie van deze stukken treft u op de website van het Kosovo Tribunaal (hier). De komende weken zullen er getuigen worden gehoord die door de aanklager zijn opgeroepen.

Zie ook:

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.