Omwonenden van Schiphol ondervinden al jaren ernstige overlast door uitstoot en lawaai van vliegverkeer, met gezondheidsproblemen tot gevolg. De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) komt voor de belangen van de omwonenden op. In een brief eist Stichting RBV dat de Staat maatregelen neemt om vliegtuiglawaai te beperken en de belangen van omwonenden te waarborgen. De Staat heeft de belangen van omwonenden niet op een deugdelijke manier in kaart gebracht en afgewogen, en handelt daarmee onder meer in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gezondheidsproblemen als gevolg van vliegtuiglawaai en uitstoot zijn lange tijd door de Staat onderschat, terwijl het economisch belang van Schiphol juist is overschat. Ook doet de wijze waarop de minister de ernstige hinder van luchtvaartlawaai berekent, geen recht aan de werkelijk ervaren hinder van het vliegverkeer. Als de minister niet binnen zes weken bevestigt dat maatregelen zullen worden genomen, zal Stichting RBV de zaak aan de rechter voorleggen. 

Eénvandaag besteedde onlangs aandacht aan deze zaak, klik hier voor de reportage

Stichting RBV wordt bijgestaan door Channa Samkalden en Elles ten Vergert.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.