Het gerechtshof Den Haag heeft vanochtend geoordeeld dat Shell aansprakelijk is voor een olielekkages bij Oruma en Goi, en de milieuvervuiling die daardoor in de Niger Delta is ontstaan.  Shell zal de schade die de Nigeriaanse boeren daardoor hebben geleden aan hen moeten vergoeden en dient ook een lek detectie-systeem te installeren in de Oruma-pijpleiding. De zaak was tegen Shell aangespannen door een aantal Nigeriaanse boeren en Milieudefensie; zij werden bijgestaan door advocaten Channa Samkalden en Elles ten Vergert.  In een derde zaak, aangaande olielekkage en verontreiniging in Ikot Ada Udo, heeft het gerechtshof een tussenarrest gewezen waarin nader onderzoek is bevolen naar de vraag of de verontreiniging nog moet worden opgeruimd en tot waar de verontreiniging zich heeft uitgestrekt. 

De drie arresten vindt u hier

Bijlagen

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.