De rechtbank Den Haag heeft de Nederlandse Staat in een kortgedingprocedure verboden om een persoon aan Rusland uit te leveren. Eiseres loopt na uitlevering een reëel risico om te worden onderworpen aan foltering of aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, aldus de voorzieningenrechter. Haar grondrecht zoals neergelegd in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is daardoor onvoldoende gewaarborgd. De voorzieningenrechter had daarbij vooral de detentieomstandigheden in Russische gevangenissen voor ogen. De voorzieningenrechter stelde vast dat van mishandeling in detentie stelselmatig sprake is, foltering en andere vormen van mishandeling wijdverspreid zijn en fysieke mishandeling en seksuele mishandeling systematisch zijn. De voorzieningenrechter zocht daarbij aansluiting bij enkele rapporten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Verenigde Naties.

De uitspraak is hier terug te lezen.

De eiseres in deze zaak werd bijgestaan door Tamara Buruma en Bram Horenblas.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.