Senn van Beek heeft de Staat aansprakelijk gesteld voor een schending van het recht op privéleven en ongelijke behandeling. Senn is een non-binair transgenderpersoon: die voelt zich man noch vrouw. Er bestaat in Nederland echter geen procedure om een 'X' te laten registreren als gender, omdat de non-binaire genderidentiteit voor de wet niet bestaat. Een aantal rechtbanken heeft de lacune in de wet en de strijd met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens al geconstateerd, en de wetgever aangespoord om daar een regeling voor te maken. Vooralsnog heeft de wetgever daar niets mee gedaan. Door de wet op een creatieve manier toe te passen hebben rechtbanken er voor kunnen zorgen dat er een 'X' in het paspoort kon worden geregistreerd, maar officiële erkenning en een effectieve en toegankelijke route zoals voor binaire transgenderpersonen bestaat niet. 

De ontkenning van de non-binaire genderidentiteit raakt de kern van Senns persoonlijke leven: het is een van de meest fundamentele aspecten van wie je bent als persoon en de manier waarop je je leven leidt. De Staat heeft op grond van art. 8 van het EVRM dan ook de positieve verplichting om Senn een effectieve en toegankelijke procedure te bieden door middel waarvan die diens genderidentiteit kan vastleggen. Bovendien mag de Staat geen onderscheid maken tussen non-binaire en binaire transgender personen. Non-binaire transgenderpersonen zouden dus gebruik moeten kunnen maken van eenzelfde procedure als binaire transgenderpersonen om de genderidentiteit aan te laten passen. 

Senn van Beek wordt in deze zaak bijgestaan door Elles ten Vergert.

Vandaag verscheen in NRC een interview met Senn en Elles over deze zaak.

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.