In de procedure die Trudy Scheele-Gertsen en Bureau Clara Wichmann tegen de Staat hebben aangespannen vanwege de onrechtmatige scheiding van ongehuwde moeders en hun kinderen in de periode 1956-1984 is een nieuwe datum bepaalt voor de uitspraak van de rechtbank Den Haag. De rechtbank zal in het openbaar uitspraak doen op 26 januari a.s. De datum was eerder bepaald op 15 december a.s., maar dat blijkt niet haalbaar.

Meer informatie over de zaak vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.