Advocate Liesbeth Zegveld is deze maand benoemd als co-counsel van het slachtofferadvocaten team (Victim’s Counsel Team) in de zaak Specialist Prosecutor vs. Salih Mustafa (zaaknummer KSC-BC-2020-05) bij de Kosovo Specialist Chambers ('KSC') in Den Haag.  De rechtszaak staat gepland voor aanvang op 15 september 2021.

Mustafa werd vorig jaar in staat van beschuldiging gesteld en werd op 24 september 2020 aangehouden en overgebracht naar de KSC. Hij wordt vervolgd voor zijn aandeel bij arbitraire gevangenhouding, wrede behandeling, marteling en moord, gepleegd door bepaalde leden van de KLA jegens personen die vastzaten in het Zllash gevangeniscomplex.

Zie hier voor meer informatie over de strafzaak tegen Mustafa.

De Kosovo Specialist Chambers zijn een tijdelijk juridisch mechanisme ingesteld om recht te spreken over misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere misdrijven naar Kosovaars recht,  begaan tijdens de Kosovaarse burgeroorlog in de periode van 1 januari 1998 tot 31 december 2000. De KSC zijn onderdeel van het Kosovaarse rechtssysteem, maar de KSC zetelt in Den Haag en wordt gevormd door internationale rechters, aanklagers en advocaten. Meer informatie over de KSC vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.