Het programma Hollandse Zaken besteedde onlangs aandacht aan de toenemende trend waarbij verwarde personen een gevaar vormen voor zichzelf en de samenleving waardoor politieingrijpen nodig is. Helaas leidt dat niet altijd tot een goede afloop. Het programma werd onder andere gemaakt naar aanleiding van het doodschieten door de politie van Abid, die in een psychose een ravage had aangericht op een begraafplaats in Bilthoven. De familie van Abid had voor dit incident al gewaarschuwd dat het niet goed met hem ging en ook de huisarts had zijn zorgen geuit. Toch werd door de bevoegde instanties niet ingegrepen, de crisisdienst van de GGZ vond de zaak niet zwaar genoeg en ook de politie gaf aan niets te kunnen doen. Uiteindelijk escaleerde de situatie zodanig dat de politie zich op 27 mei 2020 gedwongen voelde om Abid neer te schieten, met dodelijke afloop. De familie leeft sinds die tijd met veel vragen over hoe het zover heeft kunnen komen. Zij zijn boos en teleurgesteld dat er niet eerder is ingegrepen zodat de dood van Abid voorkomen had kunnen worden. Uit de rapportage van Hollandse Zaken blijkt dat ze hierin niet alleen staan. 

De familie wordt in deze zaak bijgestaan door advocate Barbara van Straaten, die ook in de documentaire wordt geïnterviewd. Het programma is hier terug te zien.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.