De meervoudige strafkamer van het Gerechtshof Den Haag heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in het door het OM ingestelde beroep. Het OM had - opmerkerkelijk - appèl ingesteld nadat de officier van justitie op zitting om vrijspraak had gevraagd (en gekregen). De officier van justitie had zijn eis destijds gewijzigd na het horen van het pleidooi van de verdediging

Het hof was van oordeel dat het Openbaar Ministerie gelet op de motivering van de advocaat-generaal, geen rechtens te respecteren belang heeft bij het instellen van het hoger beroep. Het hof voegde daaraan toe dat de door het Openbaar Ministerie beoogde doelen ook op andere wijze kunnen worden nagestreefd, bijvoorbeeld door het standpunt van het OM in andere (vergelijkbare) strafzaken naar voren te brengen en/of via (wetenschappelijke) publicaties wereldkundig te maken.

De verdachte werd verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie en wordt in deze zaak bijgestaan door Frederieke Dölle. Het arrest is al van 9 september jl. maar is pas gisteren gepubliceerd. Eerdere berichtgeving over deze zaak is hier terug te lezen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.