Greenpeace heeft vandaag de Nederlandse Staat gesommeerd vanwege de stikstofaanpak. Op basis van uitgebreid onderzoek komt Greenpeace tot de conclusie dat de Nederlandse stikstofaanpak ernstig tekortschiet. De natuur gaat achteruit als gevolg van het stikstofoverschot en daarmee handelt Nederland in strijd met het verslechteringsverbod uit de Europese Habitatrichtlijn. Greenpeace gaf hierover vandaag een persconferentie in Nieuwspoort die is terug te zien via hun website.

Greenpeace wordt in deze zaak bijgestaan door advocate Bondine Kloostra

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.