De Nuhanovic Foundation (Centre for War Reparations) kondigt een aantal evenementen aan met betrekking tot de procedure namens de Palestijn Ismael Ziada. In deze zaak zal het gerechtshof Den Haag op 7 december 2021 een arrest wijzen inzake het immuniteitsverweer dat door Eshel en Gantz wordt gevoerd, en de vraag of er in dit geval sprake is van civiele universele jurisdictie. Ziada wordt bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Lisa-Marie Komp.

Klik hier voor de PDF met de agenda voor evenementen op 2 december 2021, 07 december 2021 en 09 december 2021.

 Voorgaande berichten

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.