Op 21 februari 2021 hield advocaat Channa Samkalden voor het NPO-programma 'Brainwash Talks' een toespraak over universele mensenrechten /  Business & Human rights, mede bezien tegen de achtergrond van 10 jaar procederen tegen Shell namens vier Nigeriaanse boeren en de Vereniging Milieudefensie.

Kijk hier naar de toespraak. 


Zie ook

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.