Vanochtend verklaarde het Europese Hof in een lang verwacht arrest het hoger beroep van Bayer ongegrond. De pesticidengigant verzette zich tegen een verbod van Europa op zogenaamde neonicotinoïden, veel gebruikt gif in de landbouw dat zeer schadelijk is voor bijen. De middelen hebben een systemische werking. Ze dringen door in planten en insecten, met alle schadelijke gevolgen van dien. Zo raken bijen hun oriëntatievermogen kwijt, waardoor ze de bijenkorf niet meer kunnen terugvinden, met sterfte tot gevolg.

De uitspraak is beschikbaar via deze link. Het persbericht van Greenpeace is hier terug te vinden.

Het is een grote overwinning voor Greenpeace EU, Pesticides Action Network, BeeLife (de grootste Europese federatie van bijenhouders) en Buglife. Zij hebben jaren aangedrongen op het verbod en zijn met de Europese Commissie naar de rechter gestapt toen Bayer het verbod op deze middelen aanvocht.

De milieuorganisaties werden in de procedure bijgestaan door mr. Bondine Kloostra

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.