Op 15 en 16 februari 2021 vindt op het gerechtshof Den Haag vanaf 09:00 's-ochtends de inhoudelijke behandeling plaats van het hoger beroep in de zaak over de beëindiging Molukse treinkaping bij De Punt (1977).  De zaak werd aangespannen in 2015 aangespannen tegen de Nederlandse Staat door nabestaanden van Max Papilaja en Hansina Uktolseja. De nabestaanden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg.

Lees hier het persbericht van het gerechtshof over deze zittingsdagen.


Omdat de zitting vanwege de coronamaatregelen maar zeer beperkt toegankelijk is voor publiek, zal de zitting online te volgen zijn via een zogeheten live stream. De link voor de livestream vindt u >> HIER <<


 

Zie ook: 

 

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.