Op maandag 18 mei 2020, 09:30 uur vindt op de rechtbank Den Haag de rechtszitting plaats in de procedure die Dilani Butink heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat en een bemiddelingsorganisatie vanwege haar onrechtmatige adoptie uit Sri Lanka. Dit is de eerste keer dat een Nederlandse rechtbank zich zal buigen over de klacht van een onrechtmatig geadopteerde tegen de Staat en de bemiddelingsorganisatie.

In 2017 onthulde de documentaireserie Zembla dat er bij adopties uit Sri Lanka sprake was van grote misstanden. Ook bij de adoptie van Dilani Butink is veel mis gegaan. Zij werd geruild tegen een ander kind en haar papieren zijn vervalst. De wet eiste dat interlandelijke adopties alleen zouden plaatsvinden als die in het belang van het kind waren. Daarop behoorden de bemiddelingsorganisatie en de Staat toe te zien. In de procedure houdt Dilani Butink de Staat en de bemiddelingsorganisatie aansprakelijk voor het feit dat haar adoptie heeft plaatsgevonden, zonder dat haar belang daarbij was veiliggesteld. Tevens vordert zij ondersteuning om haar biologische ouders alsnog te kunnen traceren. Dilani Butink wordt in de procedure bijgestaan door Lisa-Marie Komp.

Helaas is de zitting vanwege de corona-maatregelen niet toegankelijk voor publiek. Pers kan wel komen en dient zich daarvoor aan te melden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank Den Haag. Voor diegenen die niet naar de rechtbank mogen komen is de zitting te volgen via deze livestream.

Dilani Butink

[Foto's: [links] Dilani Butink in Sri Lanka in afwachting van adoptie (1992) [rechts] Dilani Butink. Bron: privécollectie DB]

 

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.