Op 10 augustus 2020 heeft het hoogste rechterlijke orgaan van het Cambodja Tribunaal de zaak tegen AO An beëindigd (zie persbericht)

AO An werd verdacht van misdrijven tegen de menselijkheid en genocide tijdens het Rode Khmer-bewind in de periode 1975-1979. Hij was onderwerp van onderzoek sinds 2008. Göran Sluiter was sinds 2012 samen met Mom Luch (Cambodja) en Richard Rogers (VK) zijn advocaat. Hij verwelkomt de uitspraak van de Supreme Court Chamber: ‘Cliënt heeft altijd beweerd onschuldig te zijn en meerdere rechters vonden al dat zijn zaak niet bij het ECCC thuis hoorde. Dat is nu uiteindelijk definitief bevestigd. Deze uitspraak had alleen veel eerder kunnen en moeten komen.’

Voor verdere vragen: gsluiter@prakkendoliveira.nl

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.