Advocaten Wil Eikelboom en Flip Schüller uiten forse kritiek op de speciale taskforce die de IND heeft opgericht met de bedoeling achterstallige asielaanvragen weg te werken. Zo waarschuwt Flip Schüller bij de NOS dat de vrije advocaatkeuze in gevaar komt: "Niks gebeurt in overleg, we krijgen soms echt maar een dag van tevoren te horen wanneer een gehoor plaatsvindt." Gevraagd naar commentaar uitte Wil Eikelboom in De Volkskrant dezelfde kritiek: "Dan krijg ik een paar dagen vantevoren pas te horen wanneer mijn cliënt een gehoor heeft. Het is take it or leave it. Overleg is niet mogelijk, de telefoon wordt niet opgenomen en mails blijven onbeantwoord." Beide advocaten vrezen dat hiermee de kwaliteit van de asielprocedure onder druk komt te staan. 

Voor uitgebreide mediaberichtgeving over dit onderwerp, zie o.a.: 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.