De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 oktober 2020 een verdachte vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie (IS) en het verspreiden van een opruiende foto. Volgens het Openbaar Ministerie zou in mei 2016 in Nederland via Twitter en Telegram een foto zijn verspreid met een aankondiging van een toespraak van een IS-leider. Het Openbaar Ministerie eiste 2 jaar gevangenisstraf. De rechtbank oordeelde echter dat voor beide beschuldigingen onvoldoende bewijs was en heeft de verdachte volledig vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. 

De uitspraak is hierterug te vinden. Cliënt werd in deze zaak bijgestaan door Tamara Buruma en Frederieke Dölle.

Voor meer achtergrond over deze zaak zie onder andere: 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.