Veel maatregelen die verpleeghuizen hebben getroffen om hun bewoners te beschermen tegen het coronavirus zijn onrechtmatig. Hoewel de Staat opriep tot het sluiten van de verpleeghuizen (bezoek was niet langer welkom, bewoners mochten niet meer naar buiten), bestaat daarvoor geen wettelijke grondslag. Verpleeghuizen mogen bewoners niet zonder wettelijke grondslag opsluiten. Ook zijn veel maatregelen, zeker nu de rest van Nederland versoepelt, niet proportioneel. Het recht op familieleven wordt geschonden, en ook is er in veel gevallen sprake van onmenselijke behandeling in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens. 

Namens de Cliëntenraad van Stichting Amsta, locatie Vondelstede, hebben advocaten Liesbeth Zegveld en Elles ten Vergert de instelling aansprakelijk gesteld voor de strikte maatregelen die zij hanteerden. De instelling schond daarmee de mensenrechten van haar bewoners. De Cliëntenraad vroeg daarom de regels te versoepelen. Stichting Amsta heeft inmiddels laten weten de maatregelen te gaan aanpassen conform de eis van de Cliëntenraad.

Stichting Amsta is niet de enige zorginstelling die te rigoureuze maatregelen heeft ingezet. De advocaten hebben daarom namens de Cliëntenraad en een aantal andere individuen wier naasten in verschillende zorginstellingen woonachtig zijn ook een brief gestuurd aan minister De Jonge. De Staat heeft immers opgeroepen tot het sluiten van de verpleeghuizen, en is medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie. Aan minister De Jonge is dringend verzocht duidelijk te communiceren dat de zorginstellingen de fundamentele mensenrechten van bewoners en families hebben te respecteren. U vindt de brief aan minister De Jonge hier. De Jonge heeft inmiddels gezegd "snel met Zegveld in gesprek te willen".

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.