De Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN) heeft in een open brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol opgeroepen de opvang van asielzoekers veilig te stellen en de toegang tot de asielprocedure te handhaven. De VAJN wijst erop dat er momenteel een situatie ontstaat waarin ongeregistreerde asielzoekers letterlijk op straat belanden. Dit is niet alleen in strijd met (internationale) wet- en regelgeving, maar levert bovendien een gevaar op voor de volksgezondheid. De VAJN vraagt de staatssecretaris tenminste de noodopvang en registratie van asielzoekers veilig te stellen, zowel in het belang van deze mensen als de maatschappij als geheel. De brief is ondertekend door Wil Eikelboom, voorzitter van de VAJN.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.