Advocaten Liesbeth Zegveld en Elles ten Vergert hebben zich op donderdag 18 juni 2020 tot minister De Jonge gericht in verband met de beperkende maatregelen die nog altijd in veel verpleeghuizen worden gehandhaafd. Zij verzochten hem uiterlijk woensdag 24 juni openbaar te communiceren op welke wijze verpleeghuizen (ten minste) de fundamentele rechten van hun bewoners moeten garanderen. Op 23 juni traden zij in gesprek met het ministerie van VWS. Minister De Jonge heeft op 24 juni in de landelijke persconferentie duidelijk gemaakt dat bezoek bij verpleeghuizen niet meer beperkt hoeft te worden als de locatie vrij is van besmettingen, en bewoners gewoon weer naar buiten kunnen. Dat geldt niet vanaf 1 of 15 juli, maar nu al. Verpleeghuizen hebben dus geen basis meer om niet per direct bezoek toe te laten, en hun bewoners ervan te weerhouden de instellingen te verlaten.

Als instellingen de maatregelen desondanks niet versoepelen, kunnen mensen verwijzen naar (1) de brief van de advocaten aan de minister van 18 juni 2020 (die vindt u hier) (2) de persconferentie van 24 juni 2020 en (3) de brief die De Jonge schreef aan de Tweede Kamer van 24 juni 2020 (die vindt u hier). In laatstgenoemde brief stelt De Jonge in hoofdstuk 8:

“Nu het aantal besmettingen op een fors lager niveau is gekomen, is het belangrijk om de ruimte die er is te benutten en elkaar weer te ontmoeten.

Als er geen besmetting is op de locatie, dan betekent dit dat er op voorhand geen beperkingen meer gelden voor het ontvangen van bezoek, noch wat betreft aantal bezoekers noch wat betreft de frequentie van bezoek. Dit geldt temeer voor de stervensfase, waarin het contact met naasten bijzonder waardevol is. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen.

Het mogelijk maken van alle bezoek dient uiteraard in goed overleg binnen de instelling plaats te vinden en moet praktisch uitvoerbaar zijn.

[…]

Ik vertrouw erop dat alle locaties die COVID-vrij zijn nu ook de laatste stap zullen zetten naar het nieuwe normaal, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.”

Wij hopen dat instellingen naar aanleiding van deze informatie de maatregelen aanpassen. Zo niet, kunnen mensen zich tot de inspectie wenden. De inspectie zal bij drie klachten in actie komen. 

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.