Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod mag de burgemeester iemand uit zijn of haar huis zetten. Dit kan alleen als de burgemeester vindt dat iemands aanwezigheid (ernstig en onmiddellijk) gevaar oplevert voor andere bewoners van het huis. Een huisverbod opgelegd krijgen is erg ingrijpend. Dit geldt in het bijzonder tijdens de corona crisis. Het is moeilijk om in deze tijd onderdak te vinden bij iemand anders. Verblijf in een hotel is duur en op straat slapen brengt grote risico's met zich mee. 

Het is mogelijk om tegen een huisverbod in beroep te gaan bij de rechter. Ook is het mogelijk om aan de rechter te vragen om (terwijl dit beroep nog loopt) alvast weer naar huis te mogen. De rechter moet binnen 3 dagen op dit verzoek beslissen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in deze procedure. Indien u van de burgemeester een huisverbod heeft gekregen staan wij u dan ook graag bij. U kunt (per e-mail of telefoon) vragen naar Frederieke Dölle of Barbara van Straaten (ook slachtoffers).

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.