De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de vervolging van de gevangenis Vught wegens het financieren van terrorisme. Via de bankrekening van de gevangenis is geld verstrekt aan gevangenen die op dat moment op de sanctielijst terrorisme stonden. Wie iemand op die lijst geld geeft, pleegt een strafbaar feit. Deze verdenking kwam aan het licht tijdens een zitting van het Gerechtshof Den Haag. In deze zaak stond advocate Tamara Buruma de verdachte bij. Zij staat regelmatig verdachten bij die worden verdacht van het financieren van terrorisme.

In de besproken zaak had haar cliënte jaren geleden boodschappengeld overgemaakt naar de gevangenis in Vught voor haar man die daar gedetineerd zat. Het Hof oordeelde deze maand dat het 'apert onredelijk' was de cliënte hiervoor te vervolgen. Het Hof Den Haag heeft daarom het Openbaar Minisiterie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. 

Lees het volledige artikel in de Volkskrant hier terug. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.