Naar aanleiding van de recente berichtgeving rond de aanhouding van Samir A. heeft advocate Tamara Buruma vandaag bij Radio1 een korte toelichting gegeven op het standpunt van de verdediging. Zij ging hierbij in op de beschuldigingen aan de zijde van het Openbaar Ministerie. Voor verdere vragen over deze zaak kunt u contact opnemen met mr. Buruma.

Het fragment is hier terug te luisteren.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.