De kritiek op Coronaboetes zwelt aan. Vandaag werd bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie voor het eerst een strafbeschikking voor het overtreden van de coronamaatregelen (in de volksmond de 'Coronaboete') heeft ingetrokken. Eerder uitte onze advocate Frederieke Dölle in Trouw ook al kritiek op de vaak willekeurige handhaving van de regels en de zwakke legitimiteit van de wetgeving waarop de boetes zijn gebaseerd. 

Wij blijven mensen aan wie een boete is opgelegd daarom adviseren om verzet aan te tekenen tegen de boete. De zaak wordt dan alsnog beoordeeld door een rechter. De ervaring leert dat rechters beter naar de omstandigheden van het geval kijken en minder snel tot een (hoge) strafoplegging komen. Bovendien leert het nieuws van vandaag dat het Openbaar Ministerie in sommige gevallen ook bereid zal zijn de boete in te trekken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederieke Dölle of Barbara van Straaten.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.