Volg je als rechtenstudent een masteropleiding of ben je recent afgestudeerd, en wil je graag een paar maanden meelopen op een bijzonder advocatenkantoor? Bij Prakken d'Oliveira zijn we op zoek naar student-stagiair(e)s die in de periode december 2020 t/m februari ons team komt versterken op de sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht. 

De advocaten van de sectie milieu- en natuurbeschermingsrecht van Prakken d'Oliveira procederen regelmatig namens belangenorganisaties en milieubewuste particulieren die opkomen voor de bescherming van landschap en natuur. De stage biedt een mooi inkijkje in ons vak en geeft je bijvoorbeeld de kans om processtukken te schrijven, zittingen bij te wonen en advocaten te ondersteunen tijdens besprekingen.

Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2020. Stuur met je sollicitatie een motivatiebrief, CV en cijferlijsten mee, en eventueel een artikel of scriptie voor zover dat betrekking had op het milieurecht. Voor vragen kan je contact opnemen met Isa van Krimpen (dbrouwer@prakkendoliveira.nl).

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.