Voor het eerst is de Nederlandse Staat gadagvaard voor de onrechtmatige scheiding van moeders van hun kinderen in de periode 1956 tot 1984.

In deze periode deden duizenden ongehuwde vrouwen afstand van hun kind ter adoptie, vaak onder druk van de autoriteiten. Mevrouw Scheele-Gertsen is een van deze vrouwen. Zij beviel in 1968 van een gezonde zoon die zij graag wilde grootbrengen. Omdat zij op dat moment niet getrouwd was, werd zij als ongehuwde moeder gediscrimineerd. Onder druk van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming heeft zij echter afstand moeten doen van haar zoon.

De toepasselijke wet verplichtte de Nederlandse Staat ook toen om slechts bij wijze van uitzondering in te grijpen in de familierechtelijke verhouding van moeder en zoon. Bovendien was de Staat verplicht om moeder en kind te ondersteunen zodat zij zo veel mogelijk in staat zouden zijn bij elkaar te blijven.  De de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft zijn wettelijke bevoegdheden echter ingezet om mevrouw Scheele-Gertsen ertoe te bewegen afstand te doen van haar zoon. Onder andere zette hij mevrouw Scheele-Gertsen onder druk en hield haar voor dat het belang van haar zoon vergde dat zij afstand van hem zou doen. De scheiding van zijn moeder was echter niet in het belang van haar zoon. De scheiding van zijn moeder leidde ertoe dat hij bijna 3 jaar in een kindertehuis verbleef, waar hij ernstig ziek werd als gevolg van zijn verblijf in het tehuis. Op deze wijze heeft het handelen van de Staat zowel de belangen van mevrouw Scheele-Gertsen als moeder en die van haar zoon ernstig beschadigd.

Veel andere vrouwen hebben een vergelijkbaar lot ondergaan. Zij gingen een leven lang gebukt onder gevoelens van schuld, schaamte en angst. Bureau Clara Wichmann komt op voor deze vrouwen en vordert dat er erkenning komt voor het leed dat hen is aangedaan. Ook Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder ondersteunt de zaak.

Om de gerechtelijke procedure te bekostigen zijn mevrouw Scheele-Gertsen en Bureau Clara Wichmann een crowdfundingactie gestart, meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Mevrouw Scheele-Gertsen en Bureau Clara Wichmann worden in deze zaak bijgestaan door advocate Lisa-Marie Komp.

foto trudy 6

[Foto: Trudy Scheele-Gertsen | Bron: privécollectie TSG]

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.